Zimbra Mail Server

Zimbra Community mail server je gotovo rešenje za napredne poslovne korisnike i najkoršćenija alternativa u svetu za Microsoft Exchange i IBM Domino. U pitanju je krajnje intuitivno rešenje bez potrebe za posebno obučenim administratorom. Ukoliko želite pristup elektronskoj pošti i podacima kada god, odakle i na koji način želite, Zimbra je pravo rešenje za vas jer obezbeđuje jednostavno upravljanje e-mail nalogom iz bilo kog internet pretraživača i pristup e-mail nalogu sa uređaja po želji (laptop, tablet, mobilni telefon....).  Pored toga, Zibra mail sistem je nezavistan od operativnog sistema ili softvera koji je instaliran na računaru, mobilnom telefonu ili drugom uređaju preko kojeg pristupate internetu. Korisnik ne mora da menja svoje navike ili gubi bilo koju postojeću funkcionalnost, već se jednostavno može koristiti sa bilo kojim mejl-klijentom, kao što su Outlook, Thunderbird, Mac mail itd...

Podrazumeva se i da je kompanijama od presudne važnosti bezbednost podataka i visoka dostupnost koju obezbeđuje privatni mail server.  Zimbra Community mail server rešenje primarno odgovara upravo na te zahteve. Podaci su potpuno sigurni jer se nalaze na VPS-u i u svakom trenutku umnožavaju se na više različitih fizičkih servera. Yunet-ovi serveri se nalaze u savremenom Data centaru, privatnost nije ugrožena i korisnici nisu zasipani reklamama (poput Google maila, Microsoft hotmaila i Yahoo e-maila…)

Osnovne funkcionalnosti:

  • MTA/SMTP
  • POP3
  • IMAP
  • AV/AS
  • WebMail
  • Amin GUI

Dodatne funkcionalnosti:

  • Adresar
  • Kalendar
  • Taskovi
  • Briefcase


Dodatne funkcionalnosti zimbre su omogućene kroz korišćenje Webmail-a I/ili Zimbra Desktop software-a.

© 2017 YUnet Hosting. All rights reserved.